امروز :چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

دوراز این هیاهو

دلم کویر می خواهد و

تنهایی و سکوت و

آغوش ِ سرد ِ شبی که آتشم را فرونشاند.

نهدیوار،

نهدر،

نه دستی که بیرونم کشد از دنیایم،

نه پایی […]

ادامه مطلب
+

 

آنقدر دوستمندار

که خفه امکنی

اندکی فاصلهبراینفس کشیدن،

دیدن …

 

از : فریبا عرب نیا

ادامه مطلب
+

 

می شدکه من

پروانهء باغ رو یا های تو باشم

اگرنمی خواستیبچسبانی ام

بهکلکسیون آرزوهای ِ دست یافته ات،

می شدکه تو

شهسوار رویاهای من […]

ادامه مطلب
+

 

صبورانه می نشینم تا بیایی

از سرما نمی ترسم

از تاریکی ِ این بیابان هم

می دانم

در گرمای ِ نورت

جوانه خواهم زد

شعر!

 

 

از : فریبا عرب نیا

 

 

ادامه مطلب
+

 

فردا

ادامهء امشب …

دردپشت ِ درد

از : فریبا عرب نیا

ادامه مطلب
+

 

از اوج آسمان

تا قعر زمین

.

.

.

چشمهای بستهء من

دستهای تو …

 

از : فریبا عرب نیا

ادامه مطلب
+

 

با خنده هامان جان می گیرند

گل های پژمرده  روی میز

 

غم ها،به انتظار نشسته اند

پشت ِ در

 

زمان می گذرد

کور و کر …

 

 

از : فریبا عرب نیا

 

 

ادامه مطلب
+

زیر و رویم می کنی

رهایم نکن

بذری بکار…

 

 

از : فریبا عرب نیا

ادامه مطلب
+

 

حالا دیگر پنج شنبه های عزیز

عزیزتر شده اند

چون

با خودم قرار دارم

خودم که هرگز ترکم نمی کند …

 

از […]

ادامه مطلب
+

 

خوبم…

درست مثل مزرعه ای که

محصولش را ملخ ها

خورده اند

دیگر نگران داس ها نیستم….

 

از : فریبا عرب نیا

ادامه مطلب
+

 

برای بدست آوردنت نمی جنگم !

به تکّدی قلبت هم نمی آیم !

دوستت دارم ،

فارغ از داشتنت ….

 

 

از : فریبا عرب نیا

 

ادامه مطلب
+

 

چقدر سرد است

وقتی که نیستی و می خواهمت ….

 

 

از : فریبا عرب نیا

 

ادامه مطلب
+
  • محبوبترين
  • اتفاقي
  • ديدگاه ها
  • ایلزاد: زیباست...
  • ایلزاد: آری چنین است. ....شاعر...
  • ایلزاد: شاعر...
  • ایلزاد: زیبا...

خبرنامه سایت

تبليغات

لیست شاعران

تبلیغات

منو اصلی