امروز :دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

 

تا می نویسم پرنده

آشیانه می خواهد

آشیانه می سازم

هم-آشیانه می خواهد

هم-آشیانه که پیدا می شود

جوجه-جوجه

دفترم پر پرنده می شود

 

 

از : عیسی کیانی حاجی

 

ادامه مطلب
+
  • محبوبترين
  • اتفاقي
  • ديدگاه ها
  • ایلزاد: زیباست...
  • ایلزاد: آری چنین است. ....شاعر...
  • ایلزاد: شاعر...
  • ایلزاد: زیبا...

خبرنامه سایت

تبليغات

لیست شاعران

تبلیغات

منو اصلی