امروز :یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما

همیشه منتظریم و کسی نمی آید

 

صفای گمشده آیا

بر این زمین تهی مانده باز می گردد ؟

 

اگر زمانه به این […]

ادامه مطلب
+

 

دشت ها نام تو را می گویند

کوه ها شعر مرا می خوانند

 

کوه باید شد و ماند

رود باید شد و رفت

دشت باید شد و خواند

در من […]

ادامه مطلب
+

 

در من اینک کوهی ،

سر برافراشته از ایمان است

من به هنگامی شکوفایی گل ها در دشت ،

باز می گردم

و صدا می زنم :

آی!

            باز کن […]

ادامه مطلب
+

 

در سحرگاه سر از بالش ِ خوابت بردار

کاروان های فروماندۀ خواب از چشمت بیرون کن

باز کن پنجره را

 

تو اگر باز کنی پنجره را

من نشان خواهم […]

ادامه مطلب
+

 

گاه می اندیشم

خبر ِ مرگ ِ مرا با تو چه کس می گوید ؟

آن زمان که خبر ِ مرگ مرا

از کسی می شنوی ، روی […]

ادامه مطلب
+

 

خواب رویای فراموشی هاست !

خواب را دریابم ،

که در آن دولت ِ خاموشی هاست

با تو در خواب مرا

لذت ِ ناب ِ همآغوشی هاست

 

من شکوفایی گل […]

ادامه مطلب
+

گل خورشید وا می شد

شعاع مهر از خاور

نوید صبحدم می داد

شب ِ تیره سفر می کرد

جهان از خواب برمی خاست

و خورشید جهان افروز

شکوهش می شکست […]

ادامه مطلب
+

…. زمین و آسمان لرزید

و آن جمعیت انبوه

ز جا جنبید ،

ــ چونان شیر خشم آگین

به سان کورۀ آتشفشان از خشم

ــ جوشان شد

چنان طوفان ِ بنیان […]

ادامه مطلب
+

…. کنار کورۀ آهنگری کاوه

به سر انگشت خود بستُرد اشک شوق

آنگه گفت :

« فری باد و همایون باد

شما را عزم ِ جزم

ــ ای مردم ِ […]

ادامه مطلب
+

…. چه باید کرد ؟

گروهی گرم این نجوا

که « اکنون نیک تر مردن

از اینسان زندگی با ننگ و بدنامی به سر بردن »

گروهی بر سر […]

ادامه مطلب
+

…. درنگی کاوه کرد

ــ آنگاه با لبخند

نگاهی گرم و گیرا بر گروه جنگجویان دلیر افکند

لبش را پرسشی بشکفت

به گرمی گفت با گُردان :

« در این […]

ادامه مطلب
+

…. کلاغان سیه

ــ این فوج پیش آهنگ ِ شام تار

فراز شهر با آواز ناهنجار

رسیدند آن زمان چون ابر ظلمت بار

زمین رخت ِ عزای خویش می […]

ادامه مطلب
+
  • محبوبترين
  • اتفاقي
  • ديدگاه ها
  • ایلزاد: زیباست...
  • ایلزاد: آری چنین است. ....شاعر...
  • ایلزاد: شاعر...
  • ایلزاد: زیبا...

خبرنامه سایت

تبليغات

لیست شاعران

تبلیغات

منو اصلی