امروز :شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

 

با من بگو:

” وقتی که صد ها صد هزاران سال بگذشت، آنگاه…”

اما مگو “هرگز”

هرگز چه دور است، آه

هرگز چه وحشتناک،

هرگز […]

ادامه مطلب
+
  • محبوبترين
  • اتفاقي
  • ديدگاه ها
  • ایلزاد: زیباست...
  • ایلزاد: آری چنین است. ....شاعر...
  • ایلزاد: شاعر...
  • ایلزاد: زیبا...

خبرنامه سایت

تبليغات

لیست شاعران

تبلیغات

منو اصلی